Ensolva

Ensolva

Zahtjevi za nabavu

Svaki zahtjev treba proći proces odobravanja prije nego što može doći u službu nabave. Moguće je jednostavno prema algoritmima sličnosti objediniti više srodnih materijala s različitih zahtjeva na isti projekt nabave.

Projekti i scenariji nabave

Nabava organizirana u projekte gdje se bilježi svaka projektna aktivnost, tko je aktivnost odradio i koliko je aktivnost trajala. Bira se predefiniran scenarij nabave po kojem se projekt odvija. Scenarij nabave se sastoji od niza nabavnih aktivnosti, za svaku aktivnost je moguće zadužiti odgovornu osobu i odrediti rok izvršenja.

Sustav odobravanja

Jednostavan sustav koji omogućava odobravanje i obavještavanje odgovornih osoba (putem e-maila), ovisno o odabranom scenariju. Uz opcije odobravanja, nudi i mogućnosti vraćanja na doradu.

RFx (RFP, RFQ, RFI)

Brzo kreiranje i slanje poziva dobavljačima putem e-maila ili objava tendera na portalu ako se radi o javnom natječaju.

Omogućena je komunikacija s (anonimnim) dobavljačima tijekom trajanja natječaja. Također, jednostavno se kreiraju ankete (RFi) za dobavljače pa služba nabave može brzo saznati sve što ih zanima od velikog broja dobavljača. Moguće je definiranje odgovora i broja bodova koji nosi svaki odgovor te rangiranja dobavljača.

eAukcije

Mogućnost realizacije nabave putem online eAukcija. Za cijelo vrijeme trajanja aukcije Kupac ima potpun nadzor nad tijekom aukcije te je može pauzirati, zaustaviti, diskvalificirati dobavljača, u realnom vremenu može analizirati ponude ili „chatati“ s dobavljačima.

Kriteriji nabave

Transparentan sustav definiranja i upravljanja kriterijima nabave koji se koriste za finalnu evaluaciju ponuda dobavljača. Svakom kriteriju se može dodijeliti određeni utjecaj (u postocima) u odnosu na druge kriterije.

RFQ matrica predmeta nabave

Aplikacija omogućuje definiranje detaljne specifikacije svakog predmeta nabave. RFQ matrica se sastoji od kombinacije jednog ili više elemenata (npr. količina, rok isporuke, mjesto isporuke) po kojima se daju ponude. U tijeku davanja ponude dobavljač može proizvoljno dodati novu kombinaciju koja nije unaprijed bila predviđena.

Analiza ponuda

Analiza cijena omogućuje usporedbu ponuda dobavljača prema definiranim elementima RFQ matrice i funkcionira po principu pivot tablica. Kod analize prema kriterijima jedan od kriterija je cijena, a moguće je ad-hoc definirati niz dodatnih kriterija. Automatski se računa ukupan postotak osvojenih bodova i rang dobavljača. Kod oba tipa analize omogućena je izrada matematičnih formula, izrada simulacija, eksport u MS Excel.

Upravljanje komunikacijom

Komunikacija sa svim sudionicima u procesu nabave i sa dobavljačima se obavlja na jednom mjestu. Za vrijeme trajanja eTendera ili eAukcije sustav automatski maskira prave nazive dobavljača kako bi se spriječila mogućnost namještanja natječaja.

Upravljanje dokumentima

Sva dokumentacija vezana uz projekt nabave objedinjena je na jednom mjestu i dostupna svim ovlaštenim korisnicima.

Portal dobavljača

Centralno mjesto pomoću kojeg Dobavljač komunicira sa Kupcem i sudjeluje u procesu nabave. Dobavljač ima na raspolaganju niz mogućnosti: Registracija, upravljanje korisničkim računom, sudjelovanje na nadolazećim eTenderima i eAukcijama, popunjavanje anketa, komunikacija u stvarnom vremenu.

Katalog artikala

Centralno pretraživanje kataloga artikala, upravljanje svojstvima artikala, povezivanje s vanjskim sustavima i sl.

Upravljanje dobavljačima

Mogućnost ovjere dobavljača, pretraga po kriterijima, upravljanje podacima o dobavljaču, povezivanje s vanjskim sustavima i sl.

Upravljanje ugovorima

Automatsko kreiranje ugovora na temelju rezultata natječaja uz mogućnost upravljanja pojedinim stavkama ugovora.