Lease

Lease

Lease

Cloud aplikacija za evidenciju i knjiženje ugovora o najmu prema standardu MSFI 16

DOGOVORI PREZENTACIJU

Upravljanje, evidencija i knjiženje najmova u velikim tvrtkama

Najmoprimcima osigurava poštivanje načela priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova s ciljem da korisnicima i davateljima najma omogući davanje relevantnih informacija koje vjerodostojno odražavaju transakcije najma.

Globalna hrana
Gavrilović

Zašto Lease aplikacija za evidenciju i knjiženje ugovora?

Cloud

Brza i jednostavna implementacija

User friendly

Brz i lagan rad u aplikaciji

Smart

Lakše, brže i jednostavnije upravljanje najmovima

Povezana

Integrira se s ostalim poslovnim sustavima

Automatizacija

Automatizitani procesi u skladu s MSFI 16

Kontni plan

Plus knjiženje po mjestima troška i ključevima raspodjele

Dugoročni ugovori

Najam vozila, nekretnina i imovine (bankomati, POS uređaji…)

Upravljanje ugovorima

Knjiže se u temeljnice i vode u mjesečnoj bilanci

Unos informacija o ugovoru

Pravo korištenja, na gospodarsku korist, non-lease komponente…

Otplatni plan

Prema njemu se rate mjesečnog najma knjiže u temeljnice

Transparentnost

Pregled temeljnica s pripadajućim stavkama knjiženja

MSFI 16

Implementacija standarda u poslovanje

Standard MSFI 16 – „Najmovi“

 

MSFI 16 „Najmovi“ je donio znatnu promjenu u načinu prezentiranja najmova u financijskim izvještajima te njihovom shvaćanju.

Značajno utječe na financijske izvještaje najmoprimca, posebno na najmoprimce koji imaju značajan broj poslovnih najmova u svom portfelju koji su obvezni prikazati sve najmove u svojoj bilanci.

Sve to odražava se na ključne financijske pokazatelje tih društava (pokazatelje zaduženosti, ROA, EBITDA, operativna marža itd.).

Uz Lease olakšajte svojem računovodstvu upravljanje MSFI 16 u poslovanju te osigurajte poštivanje propisa i postizanje ciljeva zadanih u standardu MSFI 16!