Lumens 5+

Lumens 5+

Lumens5+ je integrirani modularni informacijski sustav za visoko obrazovanje razvijen za potrebe poslovanja suvremenog fakulteta te sveučilišta kao cjeline. Glavne odlike su funkcionalnost, jednostavnost, integriranost, modularnost i višejezičnost.

 

Razvijen je prema najvišim tehnološkim standardima u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa te potrebama suvremenog društva znanja.

Problemi postojećih sustava

U sustavu visokog obrazovanja Republike Hrvatske koristi se nekoliko specifičnih informacijskih sustava i baza podataka. Postojeći sustavi koriste se na različitim nivoima i za različite svrhe.

Jedan od najmukotrpnijih administrativno-operativnih poslova vrlo često je upravo traženje, prilagođavanje i objedinjavanje neistovrsno strukturiranih podataka koje na različite načine prikupljaju, obrađuju i arhiviraju institucije, njihovi odjeli i službe ili pak pojedinci.

Tada se, kada to zahtjeva trenutak ili viša instanca, određeni podaci, analize ili izvještaji moraju tražiti, eksportirati iz raznih izvora i prilagođavati traženoj formi. Takav angažman traži puno vremena i truda. Također, pri prebacivanju i uređivanju podataka u neadekvatnim alatima i improviziranim postupcima utjecaj ljudskog faktora dolazi do izražaja te je mogućnost grešaka puno veća.

Lumens 5+ kao rješenje

Lumens5+ karakterizira cjelovitost te horizontalna i vertikalna integriranost pri skupljanju i praćenju relevantnih podataka u sustavu visokog obrazovanja. Takav pristup omogućava jednostavan odabir parametara na osnovu kojih se u realnom vremenu dobivaju vjerodostojni izvještaji, pregledi, analize koje krajnji korisnik želi dobiti u datom trenutku. Lumens5+ razvijen je od strane ekspertnog multidisciplinarnog tima koji uključuje sveučilišne profesore, administrativno osoblje, dizajnerski studio te tim vrhunskih programera.

Pri izradi Lumens5+ sustava najviše vremena utrošili smo na analizu korisnika, njihovih potreba i obrazaca ponašanja, te problema sa kojima se suočavaju. Korisnik sustava u vrlo kratkom vremenu kroz atraktivno i jednostavno sučelje obavlja sve svoje zadaće, dobiva potrebne informacije ili komunicira sa ostalim korisnicima sustava.

Usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa

  • Integriran Dodatak diplomi – Diploma Supplement
  • Prihvaćanje sustava temeljenog na dvama glavnim ciklusima (preddiplomskom i diplomskom)
  • Podržan ECTS bodovni sustav
  • Promicanje mobilnosti podržano je kroz višejezičnost sustava
  • Sustav je moguće implementirati u bilo koje europsko okruženje i kontekst pri čemu je svim korisnicima sustava omogućena suradnja i uspoređivanje na svim nivoima
  • Sustav podržava provođenje i praćenje raznih oblika cjeloživotnog obrazovanja i drugih oblika edukacije
  • Lumens5+ svojim karakteristikama povećava atraktivnost Europskog prostora visokog obrazovanja, a osigurava i neprestano praćenje procesa i međusobnih odnosa putem benchmarking modula