MaxyT

MaxyT

MaxyT
BI, Business intelligence, Data analisys

Business intelligence (BI) rješenje za prikupljanje, analizu i distribuciju podataka te kreiranje izvještaja.

Podatke pretvara u informacije potrebne menadžerima i direktorima za brže i lakše donošenje argumentiranih i ispravnih poslovnih odluka!

IN-Memory baza podataka - brza i intuitivna

MaxyT preuzima podatke iz informacijskog sustava organizacije u IN-Memory bazu, a potom izvodi operacije nad njima.

In-Memory baza je sustav za upravljanje bazom podataka koji pohranjuje podatke u potpunosti u glavnoj memoriji.Takav sustav znatno je drugačiji od tradicionalnih sustava baza podataka koji su dizajnirani za pohranu podataka na diskovnim sustavima koji zadržavaju podatke čak i ako dođe do prestanka napajanja.

Budući da je rad s podacima u memoriji puno brži od pisanja i čitanja iz datotečnih sustava, IDBMS sustavi mogu obavljati funkcije upravljanja podacima u aplikacijama višestruko brže od klasičnih DBMS sustava. Budući da je njihov dizajn obično jednostavniji od klasičnih DBMS sustava, IMDS sustavi zahtijevaju znatno manje memorije i procesorske snage.

Funkcionalnosti

  • Preuzimanje podataka iz baze podatka
    u in-memory star shemu
  • Čišćenje problematičnih podataka
  • Klasificiranje podataka u poželjne načine grupiranja
  • Analizu podataka

Preuzimanje podataka iz ERP-a i ostalih baza podataka

Podaci su obično u nekoj relacijskoj-transakcijskoj bazi podataka Vašeg ERP sustava ili u nekoj drugoj „otočnoj“ bazi podataka ili u Excel tablici. Sustav je podešen da automatski u predviđeno vrijeme u kratkom roku preuzme podatke iz svih izvora podataka. Nije potrebno naručiti podatke i čekati isporuku. Nema tzv. „kocki“ koje predstavljaju jedan dio podataka, već se povlače svi predviđeni transakcijski podaci. Ovo omogućuje zaseban modul mapiranja. Jednom podešeno mapiranje omogućuje
kontinuirano preuzimanje.

Čišćenje podataka

To je proces objedinjavanja istih poslovnih entiteta na jedinstvenu šifru. Podaci u transakcijskoj bazi podataka Vašeg ERP mogu imati greške koje ne smetaju za redovno poslovanje, ali mogu davati potpuno pogrešnu sliku prilikom analize izvještaja i donošenja poslovnih odluka. U razgranatim organizacijama unose se podaci na raznim mjestima i u raznim procesima. Često dvije osobe ne nađu odgovarajuću šifru i otvore novu (npr. na osnovi računa dobavljača). To ne smeta za plaćanje i sustav funkcionira, ali na pitanje „Koliko smo potrošili za tog dobavljača ili tu robu, ne možemo dobiti točan odgovor bez procesa čišćenja. MayxT sadrži specijalizirani modul za čišćenje podataka koji omogućava jedinstveni pogled na podatke i eliminira ove probleme u analizi i donošenju odluka.

Klasifikacija podataka

Spend Menagement Klasifikacija (SMK) je grupiranje postojećih podataka o troškovima u grupe koje menadžerima omogućuju kontrolu i upravljanje troškovima. Svi troškovi su računovodstveno klasificirani po „kontnom planu“. Svaki trošak iz kontnog plana se preslikava u samo jednu klasu troška u SMK. MaxyT omogućava više predefiniranih klasifikacija (CPV klasifikaciju robe i usluga, UNSPSC klasifikaciju, Korisničku). U kratkom roku Korisnik definicijom niza poslovnih pravila može kreirati novu klasifikaciju, nov način praćenja i pogleda na troškove. Novi podaci koji ulaze u sustav automatski se klasificiraju prema definiranim pravilima. Sve definirane klasifikacije se mogu unakrsno koristiti u modulu za analizu podataka.

Analiza

Analiza omogućuje spoznaju o troškovima i ukazuje na moguće uštede. Svi očišćeni i klasificirani podaci o trošenju i troškovima koji se nalaze u bazi podataka ulaze u proces analize. Podaci se mogu analizirati prema svim dimenzijama (Vrijeme, Materijali, Dobavljači, Narudžbe, Računi, Kontni plan, …) i klasifikacijama (CPV klasifikaciju robe i usluga, UNSPSC klasifikaciju, Korisnička, …). Analizirani podaci mogu se prikazati tablično ili grafički. MaxyT modul za analizu posebno je prilagođen krajnjem korisniku. Zbog njegove intuitivnosti, brzine obrade i prikazivanja podataka omogućava da u već nekoliko sati obuke počnete sa analizama troškova i trošenja u vašoj organizaciji. Podaci na kojima se radi analiza se automatski osvježavaju čiste i klasificiraju, tako da su uvijek aktualni i spremni za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.