Digitalna transformacija vs. informatizacija poslovanja

Digitalna transformacija vs. informatizacija poslovanja

Da bi ostale konkurentne u novom, digitalnom poslovnom okruženju, u kojem tehnologija postaje sve dominantniji pokretač modernih poslovnih modela, kompanije su primorane unaprijediti stare poslovne modele i digitalno transformirati poslovne procese.

Digitalna transformacija (DT) podrazumijeva proces poslovne transformacije, unutar koje Vaša organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti, kako bi se u potpunosti iskoristile poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama. Vašoj organizaciji donosi bolje operativne performanse, povećanu agilnost i profitabilnost, inovativnost i privrženije kupce.

Digitalna transformacija ili informatizacija

Riječ je o dva pojma koja su bliskog značenja, ali ne i istog. Prilikom svojih predavanja često naglašavamo razliku u značenju jer se često koriste u pogrešnom kontekstu što uzrokuje i nesporazume.

Informatizacija je prebacivanje postojećih poslovnih procesa na ICT bez mijenjanja poslovnih procesa. Ukoliko ste postojeće poslovne procese podržali implementacijom digitalnih alata poput ERP-a, Billinga, CRM sustava ili Analitike, onda ste informatizirali svoje poslovanje. To znači da i dalje radite na isti način, ali pomoću ICT opreme.

Digitalna transformacija je pojam širi od informatizacije. Ona ciljano mijenja poslovanje i predstavlja revoluciju u načinu poslovanja pritom koristeći ICT opremu za informatizaciju novog poslovnog procesa. Obuhvaća tri faze: bussiness, promjenu i ICT rješenja.

Digitalnu transformaciju ne provode informatičari, nego voditelji projekata u kojima je informatika tek dio projekta. Osnovna zadaća DT je briga o poslovanju. Voditelji projekta traže nova rješenja i pritom koriste IoT (Internet of things), mobitele, poboljšavaju komunikaciju svih sudionika, centraliziraju razmjenu informacija, prate i distribuiraju informacije o svim fazama proizvoda i usluga, povezuju sve učesnike neovisno o granicama kompanije i države.

Važna pitanja o poslovanju koja DT postavlja:

  • Kako “proizvesti” novac?
  • Kako balansirati prihode i troškove?
  • Zašto se nešto radi? Zašto baš tako?
  • Što je problem? Kako naći novo rješenje – ne poboljšanje?
  • Kako mijenjati staru praksu, razvijati novi pristup, implementirati nove ideje i provesti redizajn?
  • Ne se baviti organizacijom i pojedinim aktivnostima, nego proces staviti u prvi plan.

Kako RIS može pomoći u digitalnoj transformaciji Vaše organizacije?

RIS-ova misija je da Vašu organizaciju tehnološki osposobi da brzo i bezbolno prođe kroz proces digitalne transformacije, te tako što brže i efikasnije ostvari svoje poslovne ciljeve. Kreirajući IT rješenja prilagođena Vašim jedinstvenim potrebama, RIS Vam omogućuje da pojednostavite kompleksne poslovne aktivnosti, kreirate i implementirate nove poslovne modele te na taj način zadovoljite rastuće digitalne potrebe Vaših klijenata i ostvarite prednost nad konkurentima.

RIS je do sada uspješno realizirao niz projekata, u okviru kojih je organizacijama iz različitih sektora omogućio da se digitalno transformiraju te unaprijede svoje operativne i poslovne modele, a neki od njih su predstavljeni u nastavku.

Ensolva: inteligentni sustav za upravljanje procesima u nabavi

Digitalna transformacija nabave i znanje ugrađeno u automatizirane procese neće samo uštedjeti Vaš novac, već će imati i pozitivne efekte na produktivnost. Na taj način, moći ćete se više fokusirati na stratešku nabavu i pronalaženje kreativnih rješenja koja će unaprijediti Vaše poslovanje!

 

FAROS ERP i Billing: pametno upravljanje i kontrola nad svim procesima u organizaciji

Vaši ciljevi su i naši ciljevi. Posjedujemo zavidnu razinu know-how digitalizacije poslovnih procesa i smatramo kako je nemoguće poslovanje različitih tvrtki svesti pod isti nazivnik! Svako poslovanje je posebno i zato zahtjeva individualizirani pristup! Modularna izvedba, skalabilna, pouzdana i moderna infrastruktura omogućuju prilagodbu našeg ERP-a potrebama i željama korisnika, kao i konstantan razvoj i praćenje trendova struke i tržišta.


Ukoliko poslujete na zastarjelom poslovnom modelu, morate biti svjesni da je pitanje trenutka, kada će Vas uz korištenje inovativnijeg pristupa poslovanju ili uz pametnije korištenje tehnologije, nadvladati jedan od pametnijih i bržih konkurenata, te na taj način i preuzeti Vaše tržište.

Ne dozvolite da budete jedna od ovih kompanija!