EBCL certifikat

EBCL certifikat

Od nedavno još jedan RIS-ov zaposlenik „vlasnik“ je međunarodne priznate diplome. Damir Dorčić u lipnju je položio EBCL (stupanj  A) – certifikat koji potvrđuje da njegov vlasnik ima sva potrebna znanja za ulazak u poslovni svijet: znanja o menadžementu – što uključuje donošenje financijskih odluka, financijsko upravljanje i kontroliranje projekata te, znanja za osnivanje i/ili vođenje poduzeća.

EBCL je međunarodno priznat standard obrazovanja iz područja poslovne administracije. Danas veliki broj zaposlenika nema formalno ekonomsko obrazovanje, a u svakodnevnom poslu se susreću s ekonomskom, računovodstvenom i pravnom terminologijom.

Manjak formalnog obrazovanja u ovom segmentu, odnosno sve veći broj zaposlenih koji nisu ekonomske struke, doveo je do potrebe da se posebna pažnja posveti dodatnom školovanju iz navedenih područja, posebno zato što se mnoge odluke kod upravljanja poslovnim procesima donose upravo na temelju ekonomskog područja.

Stoga je Znanstveno vijeće poslovnih kompetencija za Europu oblikovalo edukaciju kroz “EBCL – temeljna poslovna znanja”-  jednu od najčešće spominjanih kompetencija potrebnih za svladavanje globalnih razvojnih izazova.

Ukratko, EBCL osigurava najviši stupanj poznavanja ekonomije za ne-ekonomiste. Omogućuje razumijevanje osnova ekonomike poslovanja, kao i pojmova i značenje poslovnih pokazatelja, financijskih izvještaja i poslovnog prava. Diploma garantira da su vlasnici certifikata kompetentniji u svom poslu, a i komunikaciji s drugima.

Brojne kompanije odlučile su EBCL edukaciju uvrstiti u svoj interni obrazovni standard osoblja, primjerice: Siemens, T-Mobile, Xerow, Bayer, Unica, Samsung, itd. RIS d.o.o. se po tome ne razlikuje od ovih poznatih svjetskih kompanija pa smo tako i mi uložili u dodatno obrazovanje svog kadra. Kolega Damir Dorčić u lipnju je položio EBCL – stupanj  A,  što znači da je s diplomom stekao sljedeće kompetencije:

  • poznavanje poslovnih oblika udruživanja, odgovornosti i njihovih zakonskih obveza
  • sposobnost analiziranja vrijednosti ekonomskih pokazatelja
  • donošenje poslovnih odluka koje se temelje na ekonomskim pokazateljima
  • analiza interne stope rentabilnosti i projekcije profita (dobiti)
  • komparativna analiza (uspoređivanje istih ili sličnih poslovnih parametara s konkurencijom), izbor odgovarajućih pokazatelja i njihovu međuzavisnost;
  • razlikovanje obveznih izvještaja financijskog računovodstva, računovodstva troškova i internog planiranja u poduzeću
  • planiranje likvidnosti i projekcije ciljanih poslovnih pokazatelja na temelju budžetirane bilance stanja i Računa dobiti i gubitka
  • definiranje i kreiranje kalkulacije proizvoda ili usluge te formiranje odgovarajuće cijene, posebne kriterije kod prodaje te oblike aktivnosti u cilju unapređenja prodaje
  • praktičnu  primjenu znanja u svrhu pripreme i izrade analize kao potpore i sastavnog dijela poslovnog plana.

RIS d.o.o. je svjestan važnosti stručnog kadra te činjenice da je kvalitetan tim – najveća imovina svake tvrtke. Upravo radi toga, kontinuirano ulaganje u dodatno obrazovanje svojih zaposlenika nam je iznimno važno. Mnogi se RIS-ovci tako mogu pohvaliti  s međunarodno priznatim diplomama iz različitih područja poslovnog upravljanja, a RIS sa – kvalificiranim osobljem.