Izmjene poreznih propisa u 2017. godini

Izmjene poreznih propisa u 2017. godini

Već prilikom isplata plaća za prosinac 2016. godine i drugih dohodaka nakon 1. siječnja 2017. godine primjenjuju se nova pravila obračuna poreza na dohodak te prireza i doprinosa. Kod PDV-a se za neke proizvode i usluge mijenja stopa. U primjenu stupa ukupno 15 novih ili izmijenjenih poreznih zakona i zakona o doprinosima, a mi donosimo one najvažnije!

NOVOSTI KOD OBRAČUNA PLAĆA

 • Osnovni osobni odbitak se povećava sa 2.600 na 3.800 kn
 • Uvode se nove porezne stope od 24 % (do 17.500 kn) i 36 % (iznad 17.500 kn)
 • Povećavaju se koeficijenti osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove
 • Osnovica za utvrđivanje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove iznosi 2.500 kuna

NOVI IZNOS MINIMALNE BRUTO PLAĆE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2017 DO 31. PROSINCA 2017. GODINE JE 3.276 KUNA BRUTO.

PLAĆA U NARAVI

 • Iz primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih u naravi predujam poreza na dohodak i doprinosi podmiruju se najkasnije do 15. dana u sljedećem mjesecu od kada je ostvaren primitak (prije je bilo do zadnjeg dana u mjesecu)

NOVE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

 • Minimalna osnovica je 2.940,82 kune (7.739,00×0,38)
 • Maksimalna osnovica je 46.634,00 kune (7.739,00×6)
 • Najviša godišnja osnovica je 559.608,00 kuna (7.739,00×6)x12

NOVI OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA KOD DRUGOG DOHOTKA; UVODI SE DOPRINOS NA AUTORSKE NAKNADE

 • MIO I 7,5%
 • MIO II 2,5%
 • ZO 7,5%
 • Porez na dohodak 24%
 • Osnovica za obračun doprinosa je jednaka bruto – paušalni izdatak

IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU:

 • Odustaje se od obveznog propisanog računskog plana – kao i do sada, ostaje sloboda odlučivanja

IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI

 • Mali obveznici fiskalizacije (do sada plaćali porez na dohodak paušalno) više nisu izuzeti. Obveza fiskalizacije putem elektroničkih naplatnih uređaja odnosi s na sve obveznike poreza na dohodak i dobit
 • Stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine

POREZ NA DOBIT

 • Stopa poreza na dobit smanjuje se s dosadašnjih 20% na 18%
 • Uvodi se snižena stopa od 12 % kojom će se oporezivati dobit obveznika s godišnjim prihodom do 3 milijuna kuna
 • Ukida se pravo na umanjenja porezne osnovnice za reinvestiranu dobit
 • Prvi se put uvodi mogućnost utvrđivanja obveze poreza na dobit prema novčanom načelu – vrijedi za obveznike koji ostvaruju promet do 3 milijuna kuna i koji PDV obračunavaju i plaćaju prema naplaćenim naknadama
 • Porezna osnovica povećava se za 50% troška reprezentacije umjesto dosadašnjih 70% – vrijedi od 1.1.2017.
 • Porezna osnovica povećava se za 50% troškova osobnih automobila umjesto dosadašnjih 30%, ali tek od 1.siječnja 2018. godine – za 2017. godinu automobili ostaju po starom (70:30)

Naši korisnici u novoj 2017. godini radit će nesmetano jer je Faros prilagođen svim izmjenama!