Moguća odgoda primjene propisanog kontnog plana!

Moguća odgoda primjene propisanog kontnog plana!

Hrvatska udruga poslodavaca postigla je dogovor s Ministarstvom financija o odgodi primjene propisanog kontnog plana iz novog Zakona o računovodstvu, no konačnu Uredbu o promjeni ZOR-a u dijelu kontnog plana nadležno ministarstvo još mora zakonski verificirati

HUP je na svojim web stranicama obavijestio kako se Ministarstvo financija obvezalo izdati tumačenje u svezi primjene Zakona o računovodstvu i nakon izbora pripremiti Uredbu sa zakonskom snagom koja će izmijeniti Zakon o računovodstvu u dijelu kontnog plana na način da se ostavi duže vrijeme za prilagodbu poduzetnicima te da se isti primjenjuje u praksi od 1. siječnja 2017. godine.