Javno dostupni nastavni materijali profesora Mile Pavlića

Javno dostupni nastavni materijali profesora Mile Pavlića

Dragi studenti dobrodošli na RIS-ovu web stranicu!

Kako bi održao kontinuitet i kvalitetu predavanja te s ciljem lakšeg pristupa nastavnim materijalima, Prof. dr. sc. Mile Pavlić redoviti profesor na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci omogućio je javan pristup svojim nastavnim materijalima, konkretno sveučilišnom udžbeniku Oblikovanje baza podataka.

Učenje na daljinu nije novi koncept i već se godinama koristi u visokoobrazovnim ustanovama diljem svijeta. Profesor Pavlić već duže vrijeme primjenjuje tehnološka dostignuća u svojim predavanjima, tako da digitalni sadržaji i učenje na daljinu većini vas nisu novost, a u ovoj izvanrednoj situaciji omogućit će održivost i kontinuitet obrazovanja.  Vjerujemo da će vas otvoreni obrazovni sadržaji motivirati na učenje i dodatna ulaganja u svoju edukaciju i obrazovanje.

Za sva pitanja kontaktirajte profesora Pavlića, a udžbenik u PFD- formatu preuzmite OVDJE!

Želimo vam puno sreće i uspjeha u učenju!