RIS implementirao još jedno uspješno informatičko rješenje

RIS implementirao još jedno uspješno informatičko rješenje

RIS je u veljači uspješno implementirao informatičko rješenje za povezivanje sa središnjim informatičkim sustavom za OIB (CIS OIB).

Projekt je obuhvaćao izradu konektora za povezivanje sa CIS OIB-om, te njegovu integraciju sa RIS-ovim billing sustavom.

Informatičko rješenje omogućava komunikaciju između Porezne uprave i Korisnika sustava OIB, te na taj način Korisniku daje uvid u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima putem elektroničkog pristupa podacima, razmjenom podataka u realnom vremenu

Korisnici sustava OIB prema prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08) su državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.