RIS implementirao normu ISO/IEC 20000 za upravljanje IT uslugama

RIS implementirao normu ISO/IEC 20000 za upravljanje IT uslugama

Uspješno smo završili projekt implementacije ISO/IEC 20000-1:2018. Riječ je o međunarodno priznatoj normi za upravljanje IT uslugama koja pokriva široki spektar IT usluga, od odnosa s kupcima i dobavljačima, preko budžetiranja, izvještavanja i analize podataka do praćenja konfiguracije, problema, informacijske sigurnosti i procesa isporuke verzija proizvoda. Certifikatom su obuhvaćene ključne usluge RIS-a i primjenjuje se unutar cijele tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU fondova

Implementacija norme ISO/IEC 20000 sufinancirana je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u sklopu natječaja „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Provedba projekta „Uvođenje sustava upravljanja IT uslugama ISO/IEC 20000“ trajala je godinu dana u suradnji s neovisnom certifikacijskom kućom, Bureau Veritas Croatia koja je provela procjenu usklađenosti sustava sa zahtjevima ISO/IEC 20000-1:2011 norme.

ISO/IEC 20000 je najbolja svjetska praksa za IT usluge

ISO/IEC 20000 priznata je kao najbolja praksa u području pružanja IT usluga. Tijekom provedbe projekta obuhvatili smo sve kupce, odnosno korisnike naših usluga održavanja poslovnih sustava. To smo postigli planiranjem, realizacijom i mjerenjem procesa propisanih normom ISO/IEC 20000, prvenstveno vezanim uz definiciju konfiguracija, isporuku novih verzija aplikacija te praćenjem realizacije ugovora s kupcima i dobavljačima. Završna analiza projekta pokazala je kako smo uspostavili bolje mehanizme kontrole i dodatno optimizirali poslovne procese. Vjerujemo da će to rezultirati rastom zadovoljstva kupaca. Također, omogućili smo zaposlenicima veći angažman na poslovima razvoja, stvaranja dodane vrijednosti proizvoda, kao na stvaranju novih proizvoda.

RIS posjeduje tri certifikata koji jamče kvalitetu i sigurnost

RIS posjeduje i certifikate za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015 i informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001:2013. Uvođenje certifikacijskih sustava pokazalo se opravdanim, jer definiraju najbolju praksu te pružaju kvalitetan okvir za unaprjeđenje poslovanja. Dodatna korist su procjene sustava koje provodi certifikacijska kuća, jer se na taj način provodi neovisna provjera sustava te dobivaju sugestije za daljnje unaprjeđenje. RIS je jedna od malobrojnih domaćih IT tvrtki koja je posjeduje certifikat ISO 20000 koji jamči kvalitetno i učinkovito pružanje usluge.