RIS otvara Future 4.0!

RIS otvara Future 4.0!

U ponedjeljak 28. rujna s početkom u 13:30 sati Hari Zamlić predavanjem na temu Digitalna transformacija u poslovanju otvara seriju tehnoloških Future 4.0 Zoom webinara koja se organizira u sklopu Interreg Adrion projekta.

Saznajte zašto se digitalne transformacije ne treba bojati!

Kliknite na sljedeći link za uključenje na besplatan webinar:

https://us02web.zoom.us/j/84023322903

(ponedjeljak 28. listopada u 13,30h)

Hrvatska je u skupini zemalja s niskim učinkom digitalne transformacije

O digitalnoj transformaciji govori se u tolikoj mjeri da će netko neupućen pomisliti kako su je provele sve poslovne organizacije. Međutim, na terenu je situacija sasvim suprotna. To potvrđuje i najnovije istraživanje Hrvatske udruge poslodavaca koje pokazuje kako Hrvatska spada u skupinu zemalja s niskim učinkom digitalne  transformacije prema DESI-u (Digital Economy and Society Indeks), zauzevši 20. mjesto u 2019. godini, što je poboljšanje za jedan rang u odnosu na godinu prije (21. u 2018.).

Digitalna transformacija podrazumijeva mnogo više od uvođenja digitalnih alata u poslovne procese i podrazumijeva kompleksan proces promjene promišljanja i načina poslovanja. Zato je bitan psihološki aspekt koji je često kočnica digitalnoj transformaciji. U predavanju ćemo se osvrnuti na razloge koji priječe provođenje digitalne transformacije, primjere dobre prakse digtalizacije, razliku između infromatizacije i digitalne transformacije, koji je krajnji cilj i što donosi digitalna transformacija poslovnim organizacijama.

Interreg Adrion Future 4.0

Provedbu edukativnih pilot aktivnosti putem webinara provodi tvrtka Prospekt d.o.o. koja je angažirana od strane Primorsko-goranske županije u okviru INTERREG ADRION projekta FUTURE 4.0.

Cilj projekta je razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije, pružiti podršku javnim tijelima na regionalnoj razini u uspostavljanju okvira za upravljanje i prilagodbu tehnološkim trendovima.

Webinari će se održavati do petka, sudjelovat će renomirane domaće tvrtke s velikim iskustvom na terenu, a obrađivat će zanimljive tehnološke teme poput Big Data, Cloud computinga i Cyber sigurnosti.