Nabava – smanjuje troškove i unapređuje poslovanje, utorak 24. svibnja 2016. u 10:00h u HGK Zagreb, sudjelovanje se ne naplaćuje

RIS-ova konferencija u HGK Zagreb

HGK – Komora Zagreb i tvrtka RIS d.o.o. pozivaju Vas na stručni seminar:

„Nabava – smanjuje troškove i unapređuje poslovanje“

koji će se održati

u utorak, 24. svibnja 2016. god. u 10:00 sati,

u Velikoj dvorani Komore Zagreb (I. kat), Draškovićeva 45, Zagreb.

Cilj seminara: direktorima, menadžerima, čelnicima tvrtki, poduzetnicima i voditeljima i djelatnicima iz sektora nabave prezentirati kako tradicionalan proces nabave učiniti efikasnijim, na koji način smanjiti troškove, kako ubrzati proces nabave i ostvariti zacrtane planove!

Detaljnije informacije:  RIS d.o.o., Marina Matijaš Kreso

tel: 051/687-523;  mail: marina.kreso@ris.hr

Trajanje seminara:            od 10:00 do 13:50 sati

Prijave za sudjelovanje:   Putem navedenog e-maila ili kontakt telefona

Sudjelovanje na stručnom seminaru se ne naplaćuje. Prijave se prihvaćaju prema redoslijedu zaprimanja, najkasnije do 23. 05. 2016. godine, odnosno do popunjavanja raspoloživog kapaciteta dvorane.

Parkiranje je moguće u okolici hotela Sheraton (1. zona), te u garaži Branimir centra, ulaz iz Trpimirove ulice.

O seminaru:

eNabava-transparentna, efikasna, brza, štedljiva

eNabava-transparentna, efikasna, brza, štedljiva

Informatizacija poslovanja u hrvatskim tvrtkama općenito zaostaje za svjetskim trendovima, a u nabavnom procesu taj segment poslovanja potpuno je marginaliziran i zapostavljen. Nabavni procesi odvijaju se prema zastarjelim modelima, a vrijedne informacije i znanje raspršeno je po „excelicama“ i e-mailovima što se negativno odražava na cijelokupno poslovanje tvrtke.
Štednja u nabavi nije povlastica samo javnih ustanova, na tržištu postoje još naprednije softverske mogućnosti i za privatne poduzetnike! Softveri za elektroničku nabavu, poznatiji kao e-nabava, su sofisticirani integralni informacijski sustavi koji u potpunosti informatiziraju i prate cjelokupni proces nabave, i integriraju sve sudionike u nabavnom procesu, zajedno sa nabavom sve odjele unutar tvrtke, management i dobavljače.
Danas je nabava jedna od najznačajnijih cjelina svake tvrtke s direktnim utjecajem na njezino poslovanje. Sve uspješne svjetske tvrtke odavno su to prepoznale i unapređenju nabavnog procesa dale prioritet. Ulaganja u informatizaciju nabavnog procesa danas im se višestruko vraćaju! Rezultati su: izravna dobit i konkurentnost na globalnom tržištu!
Elektroničke aukcije, e-tendering, e-sourcing, online kataloško pretraživanje, pohranjivanje podataka na jednom mjestu i njihova analiza – pojmovi su koji se sve učestalije ponavljaju u nabavnom kontekstu i svi su oni dio naprednog procesa nabave.
Unapređenje nabavnog procesa neizostavan je dio svake poslovne strategije, bez obzira na to je li riječ o malima ili velikima, proizvodnji ili trgovini, javnom ili privatnom sektoru. Pametna nabava ne podrazumijeva samo najnižu cijenu, nego optimiziranje procesa nabave uz podršku visoko tehnoloških rješenja koji podržavaju cjelokupni nabavni kanal i sve faze nabave.

Predavači:

Davor Popović, izvršni direktor centralne Nabave u Podravki
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a cijelu karijeru proveo je u Podravki, regionalnom lideru u proizvodnji hrane. Gotovo dvadeset godina nalazio se na vodećim mjestima u prodaji. Upravljao je značajnim Podravkinim prodajnim organizacijama (Hrvatska, Jugoistočna Europa, Istočna Europa) gdje je stekao iskustvo i postigao značajne rezultate u prodajnim organizacijama i poslovanju Podravke na domaćem i stranom tržištu. Od 2011. godine obnaša dužnost izvršnog direktora centralne Nabave.

Željko Pavić, član uprave FINE
Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu gdje je trenutačno na doktorskom studiju. Tijekom dvadeset sedmogodišnje karijere stekao je bogato iskustvo u projektiranju i izgradnji informacijskih sustava za poslovno odlučivanje u
trgovačkim društvima, ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave. Sudjelovao je na brojnim seminarima i konferencijama kao predavač i autor je niza stručnih radova iz područja informacijske tehnologije. Danas je član Uprave financijske agencije FINA.

Mato Vukić, specijalist za elektroničku nabavu u Podravki
U Podravki se zaposlio 2013. godine u sklopu programa zapošljavanja pripravnika “SHAPE your future with a heart”.
Radi u sektoru Nabava, službi Nabava opreme, investicija i usluga. Primarno je zadužen za poslove voditelja kategorije nabave energenata, investicija u energetici te nabave elektromaterijala. Dodatno, unutar poslova službe aktivno je sudjelovao u raznim nabavnim projektima poput nabave flote osobnih vozila, prijevoznih usluga, usluge najma radne odjeće. Također, radi i na poboljšanju procesa i procedura u Nabavi korištenjem softverskih alata: eNabave i SAP MM modula te kao power user softvera eNabava u Podravki.

Daniel Pavlić, RIS d.o.o.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer Informatika i Engleski jezik. Poslovno iskustvo stjecao je na različitim projektima, a početak poslovne karijere obilježio je rad na razvoju platforme za razvoj aplikacija u Cloudu (Thin@). Stručan je u analizi poslovnih procesa, projektiranju i razvoju informacijskih sustava te administraciji Oracle baza podataka. Od 2013. godine voditelj je tima za istraživanje i razvoj softvera za Spend menagment, odnosno eNabavu i analizu troškova u tvrtki RIS d.o.o. Rijeka.

Program stručnog seminara:

10,00 – 10,05 Uvodna riječ
10,05 – 10,45 Elektronička nabava  i kako je njezine prednosti iskoristila Istočna Europa RIS
10,45 – 11,30 Iskustva u tranziciji procesa nabave na primjeru Podravke Davor Popović, izvršni direktor centralne Nabave u Podravki
11,30 – 11,50 Servis eNabava u FINI Željko Pavić, član uprave FINE
11,50 – 12,20 Pauza (catering)
12,20 – 13,10 Kako su eAukcije donijele uštede Podravki? Mato Vukić, voditelj e-aukcija u Podravki
13,10 – 13,40 E-aukcija UŽIVO! RIS
13,40 – 13,50 Diskusija i zaključak RIS

Svim polaznicima seminara tvrtka RIS d.o.o. omogućuje tri mjeseca besplatnog korištenja E-aukcija!

Aktivacija besplatne licence za eAukcije polaznicima je dostupna do 1. rujna 2016. godine.