Internacionalizacija poslovanja

EU-Zajedno do fondova EU

Na dan 20. svibnja 2019. tvrtka RIS d.o.o. započela je s provedbom projekta „Internacionalizacija poslovanja društva RIS d.o.o.“. Projekt je sufninanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz program OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu natječaja „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“.

Osnovni podaci o projektu

Korisnik:

RIS d.o.o.
Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja društva RIS d.o.o.

Kratki opis projekta: Projektom Internacionalizacija poslovanja društva RIS d.o.o. poboljšat će se prodajne aktivnosti na inozemnom tržištu kroz istraživanja ciljanih tržišta i sudjelovanjem na pet inozemnih međunarodnih sajmova u Nizozemskoj, BiH, Srbiji i Velikoj Britaniji. Sajmovi okupljaju tvrtke koje odgovaraju profilu ciljane skupine. Sudjelovanje na sajmovima omogućit će ostvarivanje B2B susreta i predstavljanje RIS-ovih rješenja na inozemnom tržištu. Provedba projekta rezultirat će povećanjem ukupnih prihoda od izvoza, podići će se gospodarske aktivnosti na području Pimorsko-goranske županije i Grada Zagreba te će se posljedično stvoriti uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 20. 05. 2019. – 20. 02. 2022.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: : Povećanje inozemne konkurentnosti poslovanja i prihoda od prodaje kroz povećnanje prodajnih aktivnosti na inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 449.628,73 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 437.128,73 kn

Bespovratna sredstva: 305.990,11 kn

Lokacije na kojima će se provoditi projekt:

  • Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska
  • Horvaćanska cesta 17a, Zagreb, Hrvatska

Kontakt za više informacija:

tel: +385 51 687 500
mail: info@ris.hr

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Operativni program Koherentnost i kohezija