Uvođenje i implementacija unificiranog komunikacijskog sustava u RIS d.o.o.

EU-Zajedno do fondova EU

Na dan 4.11.2019. godine, tvrtka RIS d.o.o. započela je s provedbom projekta „Uvođenje i implementacija unificiranog komunikacijskog sustava u RIS d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u sklopu natječaja „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Korisnik:

RIS d.o.o.
Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska

Naziv projekta: Uvođenje i implementacija unificiranog komunikacijskog sustava u RIS d.o.o.

Kratki opis projekta: Društvo RIS d.o.o. će kroz projekt „Uvođenje i implementacija unificiranog komunikacijskog sustava u društvo RIS d.o.o.“ poboljšati element komunikacije kroz 5 poslovnih procesa na način da će uvesti unificirani komunikacijski sustav. Uvođenje istog uključuje nabavu potrebnog softvera i hardvera kao i aktivnosti uvođenja, testiranja te edukacije djelatnika.

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 4.11.2019. – 04.05.2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt će omogućiti poboljšanjesljedećih procesa: upravljanja ljudskim potencijalima, marketing, prodaja, strateško planiranje te istraživanje i razvoj.  Projekt će doprinijeti spremnosti društva da odgovori na zahtjeve postojećih i novih kupaca.

Ukupna vrijednost projekta: 531.687,50kn

Iznos koji sufinancira EU: 174.048,00kn

Lokacije na kojima će se provoditi projekt:

  • Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska
  • Horvaćanska cesta 17a, Zagreb, Hrvatska

Kontakt za više informacija:

tel: +385 51 687 500
mail: info@ris.hr

 

Operativni program Koherentnost i kohezija

Europski strukturni i investicijski fondovi