ISO/IEC 20000

EU-Zajedno do fondova EU

 

Na dan 2.11.2018. godine, tvrtka RIS d.o.o. započela je s provedbom projekta „Uvođenje sustava upravljanja IT uslugama ISO/IEC 20000“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u sklopu natječaja „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Osnovni podaci o projektu

Korisnik:

RIS d.o.o.
Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska

Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja IT uslugama ISO/IEC 20000

Kratki opis projekta: Projektom „Uvođenje sustava upravljanja IT uslugama ISO/IEC 20000“ će se implementirati najbolja praksa u području pružanja IT usluga, uspostavit će se bolji mehanizmi kontrole i optimizirati poslovni procesi. To će rezultirati većim zadovoljstvom kupaca i omogućiti zaposlenicima veći angažman na poslovima razvoja, stvaranju dodane vrijednosti proizvoda, kao i na stvaranju novih proizvoda. Projektom će biti obuhvaćeni svi postojeći i budući kupci, odnosno korisnici usluga održavanja poslovnih sustava.

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 2.11.2018. – 25.10.2019.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganje u uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, poboljšati razvoj i rast poduzeća na domaćim i stranim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta: 256.820,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 88.296,80 kn

Lokacije na kojima će se provoditi projekt:

  • Pilepčić 10, Kastav, Hrvatska
  • Horvaćanska cesta 17a, Zagreb, Hrvatska

Kontakt za više informacija:

tel: +385 51 687 500
mail: info@ris.hr

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program Koherentnost i kohezija