Kredis

Kredis

Aplikacijski sustav Kredis je integralni sustav koji pokriva cjelokupno poslovanje banke, kako bankarskog, tako i nebankarskog poslovanja.

Naš tim Kredis pomoći će Vam da vaša nastojanja ka uspješnijoj i konkurentnijoj banci na današnjem tržištu postanu lakša i brže ostvariva. Neki članovi našeg tima već skoro 20 godina prate promjene u bankarstvu. Tako da, uz nesumnjivo poznavanje suvremenih metoda i tehnologija za razvoj informacijskih sustava, poznaju i probleme suvremenog bankarstva.

Aplikativni sustav Kredis otvoren je za nove proizvode, koje svaka banka nužno mora generirati kako bi napredovala u nemilosrdnoj tržišnoj utakmici. Naš sustav izvješćivanja pomoći će Vam da pravovremeno donosite poslovne odluke.

Svojim znanjima i iskustvima pomoći ćemo Vam da što prije zadovoljite potrebe rješavanja zadataka što pred Vas postavlja HNB kao i nova pravila u prepoznavanju, mjerenju i upravljanju rizicima kojima je banka izložena u svom poslovanju koja su definirana BASEL II standardima.

Posebna pozornost dana je sigurnosti informacijskog sustava kako naše tvrtke, tako i IS banke, na čemu se u posljednje vrijeme posebno inzistira.

Posjedujemo certifikat prema normi ISO 27001.

Norma ISO 27000 je međunarodno priznata metodologija za područje zaštite informacija, a zadovoljava i zahtjeve BASEL-a II, u dijelu koji inzistira na sigurnosti IS-a.