Pris

Pris

Aplikacija PRIS, predviđena je kao aplikacija za obračun i naplatu RTV pristojbe. Namijenjena je radu Službe pretplate, kao jedne od vitalnih funkcija HRT-a, odgovorne za pravilnu i prije svega pravovremenu naplatu RTV pristojbe. Podržava procese izrade mjesečnih zaduženja za pristojbu, obračun zarada vanjskih suradnika, ažuriranje vraćenim računima putem OCR čitača, rasknjižavanje izvoda FINA-e, primanje gotovinskih uplata na blagajni, razmjenu podataka sa bankama, saldakonti pretplate za pravne i fizičke osobe, opominjanje putem opomena, te kreiranje opomena pred ovrhu, utuživanje putem tužbi za fizičke i pravne osobe.

Aplikacija Saldakonti Kupaca HRT-a (ili kraće SAK), je aplikacija napravljena za saldakontiranje svih izlaznih računa HRT-a, uključujući domaću komercijalu, deviznu komercijalu i marketing. Kroz aplikaciju se mogu izrađivati računi domaće i devizne komercijale, moguć je prihvat računa marketinga, a postoji mogućnost i ručnog unosa i izmjene računa marketinga.

GGG – Jedan od zadataka Fono odjela HRT-a je dokumentiranje svih vrsta radio emisija koje se iz određenih razloga smatraju značajnima, te se presnimljene na CD ili traku pohranjuju u fonoteci. Arhiviranje glazbenih snimaka i govornih emisija podrazumijeva i izradu odgovarajuće dokumentacije za svaki nosač zvuka. Aplikacija GGG unaprjeđuje mogućnosti pretraživanja i pregledavanja dokumenata na intranetu HRT-a

Informacijski sustav za upravljanje vanjskom suradnjom ISUVAS objedinjuje: planiranje, predlaganje, odobravanje i sklapanje autorsko-pravnih, izvođačkih i ugovora o djelu prije stvaranja odnosno izvršenja djela, plaćanje ugovorene naknade u predviđenim ugovorenim rokovima, planiranje i odobravanje trošenja sredstava za te naknade te pohranu sklopljenih ugovora. Moguće je mjesečno potpisivanje više od 3000 različitih ugovora, kao i različite analize o toj suradnji u raznim periodima i po raznim pokazateljima.